Univerzita Pardubice Fakulta elektroniky a informatiky Studijní materiály KMT

Tyto stránky již nejsou spravovány. Případné chyby hlaste administrátorovi prostřednictvím kontaktního formuláře. Nahlášené chyby budou vyhodnoceny a případně opraveny.

Děkuji za pochopení.

Přidání nových materiálů pro letní semestr 3. ročníku

Na této stránce můžete sami přidat libovolné množství materiálů pro daný semestr.

Pro tento účel je rezervováno 25MB místa na disku. Najednou je možné odeslat soubory o celkové velikosti 4MB. Kdyby jsme měli jeden soubor o větší velikosti nebo kdyby bylo málo místa nebo při jakýchkoli problémech mě klidně kontaktujte.

Návod na obsluhu

Tlačítkem Přidat další vložité další políčka pro vyplnění informací o dalším materiálu. Tlačítkem Odebrat naopak odeberete informace o daném materiálu. Tlačítkem Odeslat odešlete všechny informace a soubory.

Přehled položek, které musíte vyplnit a jejich popis:
Povinné položky:
  • Název - např. Přednáška č. 1 apod.
  • Předmět - vyberte z nabídky
  • Kategorie - vyberte z nabídky
  • Soubor - vyberte na svém disku soubor, který chcete přidat
Nepovinné položky:
  • Důležité sdělení - důležitá informace, např. které skupiny, cvičení apod. se materiál týká
  • Vaše jméno - jméno osoby, které je autorem, vlastníkem apod.
  • Podrobnější informace - obsah materiálu apod.

Chcete-li zachovat posloupnost zobrazovaných souborů na stránkách daného předmětu, čili má-li např. Přednáška č. 6 následovat po Přednáška č. 5, musíte nejprve vložit Přednáška č. 5 a poté Přednáška č. 6.

Jinak můžete libovolně míchat předměty a jejich kategorie, ale měla by být zachovává výše popsaná posloupnost.
Volné místo: 35,00MB
Děkuji za návštěvu, 2007-2008